Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Gymnasium Grossengottern

Gymnázium Friedricha Ludwiga Jahna  v Großengotterne
[Friedrich Ludwig Jahn–Gymnasium Großengottern]

Gymnázium Friedricha Ludwiga Jahna v Großengotterne je partnerskou  školou EKG od roku 2005. Navštevuje ho takmer 500 žiakov. Keďže Großengottern je malým durínskym mestečkom (2 200 obyvateľov), denne na toto osemročné gymnázium dochádzajú žiaci z viac než 30 obcí v okolí. Od svojho založenia v roku 1991 (premenou Vyššej polytechnickej školy Júliusa Fučíka) je však škola veľmi obľúbená najmä vďaka možnostiam, ktoré svojim žiakom ponúka: bilingválne anglicko-nemecké vyučovanie geografie v 3. ročníku, kurz Aplikovaných prírodných vied v 7. a 8.ročníku, podpora talentov v krúžku  ľahkej atletiky, v divadelnom, výtvarnom a viacerých ďalších krúžkoch. Pre žiakov 6. a 7.ročníkov škola každoročne organizuje poznávacie zájazdy do Francúzska a Anglicka a už tradične aj divadelné predstavenie končiacich ročníkov, vianočný bazár a majáles. Škola využíva obecnú modernú športovú halu a knižnicu vo svojej blízkosti a úzko spolupracuje aj s mnohými firmami v okolí.

http://www.fljg-grossengottern.de/

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia