Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Gymnasium Remscheid

Städtisches Leibniz-Gymnasium Remscheid, SRN - Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, SR

    Partnerstvo, založené na výmenných pobytoch žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a Mestského Leibnizovho gymnázia v Remscheide sa začalo v roku 2011  návštevou Remscheidu pánom riaditeľom M. Damankošom a niekoľkými učiteľmi nášho gymnázia. Remscheid ako partnerské mesto Prešova bolo výbornou možnosťou pre nadviazanie priateľských vzťahov a začiatok budovania niečoho, čo ponúkne vynikajúcu možnosť našim i nemeckým žiakom spoznať kultúru, zvyky a obyčaje inej krajiny a národa a zlepšiť sa v jazykových zručnostiach.
    Výmenné pobyty sa uskutočňujú raz ročne v Prešove, v nasledujúcom roku v Remscheide. Spravidla trvá návšteva týždeň. 14-16-roční žiaci sú ubytovaní v hosťovských rodinách, program pripravujú učitelia nemčiny na slovenskej strane a angažovaní učitelia na strane nemeckej. Umožňujú im nahliadnuť do histórie regiónu a krajiny, zameriavajú sa na návštevu významných miest, na účasť na rôznorodých podujatiach, prácu v zmiešaných skupinách na vybranej téme a pod. Pri všetkých aktivitách prichádza k intenzívnemu využívaniu cudzieho jazyka, žiaci sú často krát vystavení neočakávaným situáciám každodenného života, v ktorých sa musia vynájsť a vyskúšať si svoju kreativitu a iné zručnosti.
    Motivácia našich žiakov je vysoká, na strane nemeckej nižšia, keďže ide v partnerských výmenách predovšetkým o zlepšenie zručností v nemeckom jazyku. Pán Klaus Fey, učiteľ Mestského Leibnizovho gymnázia, vynakladá veľké úsilie už pred uskutočnením výmeny prezentáciou Slovenska ako turisticky atraktívnej krajiny medzi svojimi žiakmi. Aj jeho zásluhou je možné uskutočniť stretnutie každý rok.

https://www.leibniz-remscheid.de/

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia