Harmonogram a kritériá na prijímanie žiakov a detí

Evanjelické kolegiálne gymnázium

V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

 

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 30 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2020.

Prijímacie skúšky budú 11. a 14. mája 2020.

 

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG4

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 22 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2020.

Prijímacie skúšky budú 11. a 14. mája 2020.

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG8

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

 

 

 

Evanjelická základná škola

V základnej škole otvárame 2 triedy s počtom žiakov 22. Zápis začína 1. apríla 2020 o 15:00 hodine.

 

Evanjelická materská škola

Školský rok: