Harmonogram a kritériá na prijímanie žiakov a detí

Evanjelické kolegiálne gymnázium

2. kolo

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia dňa 18.6.2019. Prihlášku je treba doručiť na adresu školy do 7.6.2019. Ďalšie informácie.

Kritériá pre 2. kolo nájdete nižšie v tabuľkách.

 

V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

 

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 28 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2019.

Prijímacie skúšky budú 13. a 16. mája 2019.

 

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG4

Kritériá pre 2. kolo

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 28 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2019.

Prijímacie skúšky budú 13. a 16. mája 2019.

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG8

Kritériá pre 2. kolo

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

 

 

 

Evanjelická základná škola

 

Evanjelická materská škola