Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Harmonogram a kritériá na prijímanie žiakov a detí

Evanjelické kolegiálne gymnázium

V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

 

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 28 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2019.

Prijímacie skúšky budú 13. a 16. mája 2019.

 

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG4

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 28 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 20.04.2019.

Prijímacie skúšky budú 13. a 16. mája 2019.

Prijímacie skúšky

Kritériá EKG8

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

 

 

 

Evanjelická základná škola

 

Evanjelická materská škola