Zmluva

35-2019

poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"

32-2019

zabezpečenie ubytovania, stravy a dovozu na svah pre LVK 2020

Stránky