Letné prázdniny

Milí žiaci!

Prajeme Vám pekné a zdravé letné prázdniny.

 

Školský rok 2020/2021 začneme v stredu 02.09.2020:
 
o 08.30 slávnostnými detskými službami Božími v evanjelickom kostole Sv. Trojice pre Evanjelickú základnú školu s materskou školou
 
o 10.00 slávnostnými mládežníckymi službami Božími v evanjelickom kostole Sv. Trojice pre Evanjelické kolegiálne gymnázium