Obnovenie prevádzky

Príkaz riaditeľa školy č. 21/2020 o prevádzke organizačných zložiek školy
 

Od 01.06.2020 obnovujeme prevádzku Evanjelickej materskej školy, 1.-5. ročníka Evanjelickej základnej školy a Školský klub detí v súlade s pokynmi ministra školstvahttps://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/
 
 
Na tomto mieste Vás budeme informovať o podrobnostiach prevádzky EMŠ, EZŠ 1-5 a ŠKD. 

Žiaci 6.-9. ročníka budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. 

Organizačné zložky: