Obvodné kolo Olympiády z ANJ

Traja starší gymnazisti nás dnes reprezentovali na obvodnom kole Olympiády z anglického jazyka pre okresy Prešov a Sabinov. Dve druhé a jedno štvrté miesto nás naozaj potešili! Zuzana Liptáková, Jaroslav Hliboký a Pavlína Hanzová! Konkurencia bola naozaj silná a výsledky tesné, tešíme sa, že angličtina je medzi stredoškolákmi takým obľúbeným predmetom!
Mgr. Soňa Grestyová