Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Prevádzková doba školskej knižnice

Denne (t.j. každý vyučovací deň, pokiaľ v knižnici neprebieha ohlásené vyučovanie):

8:00 - 10:30 hod.

13:30 – 15:30 hod.

V uvedenom čase je možné si vypožičiavať knihy a časopisy, využívať v knižnici umiestnené notebooky, pripravovať úlohy a študovať. Každý návštevník knižnice je povinný riadiť sa platným Štatútom Školskej knižnice ESŠ (interná norma č. 11/2010) a Knižničným a výpožičným poriadkom Školskej knižnice ESŠ (interná norma č. 12/2010). Akékoľvek mimoriadne aktivity a výpožičky je potrebné konzultovať so školskou knihovníčkou PhDr. Ľudmilou Kónyovou (konyova@esspo.sk).

V Prešove, dňa 18.01.2012 PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 27/08/2018 - 15:51
Začiatok školského roka
 
 

Oznamy pre stravníkov SŠJ (žiaci a učitelia)

Ku dňu 31.8.2018 stratili platnosť čipy vydané SŠJ. Čisté a nepoškodené čipy vydané SŠJ, nie staršie ako 2 roky, odkúpi SŠJ naspäť za cenu 1€. Táto suma bude stravníkovi pripísaná ku kreditu na stravu. Záujemca o vrátenie môže čip označený variabilným symbolom (8-miestne číslo) priniesť Ing. Luščákovi do 30.9.2018.