Aktuálne informácie k prijímaniu žiakov do EZŠ a EKG

Evanjelická základná škola

Dňa 9.3.2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí EZŠ prostredníctvom Zoom konferencie.

Do 1. ročníka môžeme v 2 triedach prijať spolu 44 žiakov. Zápis začína 1.4.2021 a bude prebiehať elektronicky.

Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3.5.2021 a 10.5.2021 so začiatkom o 900.

Do 1. ročníka 4-ročného gymnázia môžeme prijať 25 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 16.4.2021.

Do 1. ročníka 8-ročného gymnázia môžeme prijať 18 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 16.4.2021.

Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.