Psychologické poradenstvo

Hlavné oblasti poradenstva:

  • pomoc v komunikácii s rodičmi, pedagógmi, spolužiakmi,
  • ťažkosti v učení,
  • ťažkosti v správaní.
  • narušené sociálne vzťahy v triede,
  • vnútorná nepohoda, stres,
  • zvládanie náročných životných situácií,
  • sebahodnotenie.

 

Zvládanie záťažových situácií

 

Kontakt:

Mgr. Anna Polohová

Kontaktný e-mail: psycholog@esspo.sk

Osobné stretnutie si dohodnite vopred.