Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Rada školy

Vo funkčnom období 2014-2018 bude rada školy pracovať v zložení:

Predseda rady školy: Ing. Juraj Luščák

Podpredseda rady školy: Bc. Miroslav Iľko

Členovia:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Ján Bakalár - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

PhDr. Hybenová Viera - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Ing. Ľubomír Pankuch - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Mgr. Martin Škarupa - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupcovia rodičov (výsledky volieb):

Bc. Pavel Drotár - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Bc. Miroslav Iľko - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Emília Máthéová - 30. 9. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupcovia pedagogických zamestnancov (výsledky volieb):

PaedDr. Ľubica Demčáková - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

PhDr. Ľudmila Kónyová - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupca nepedagogických zamestnancov (výsledky volieb):

Ing. Juraj Luščák - 6. 2. 2015 - 5. 2. 2019

Zástupca žiakov EKG v školskom roku 2017/2018:

Timotej Benjamín Jurčo - 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018

27. 11. 2014 prebehli voľby zástupcov rodičov do rady školy (informačný list, mandátová komisia, volebná komisia, vyhlásenie volieb do rady školy)

Zriadenie rady školy potvrdil Východný dištrikt ECAV na Slovensku dňa 6. 2. 2015. Funkčné obdobie rady školy je do 5. 2. 2019. Viď priložený dokument.

Pani Emília Máthéová bola zvolená v doplňujúcich voľbách dňa 30. 9. 2015 (zápisnica).


Štatút Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia