Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Rodičovské združenie pri EKG

OZNÁMENIE

 

Členská schôdza RZ pri ESŠ v Prešove - OZ EKG dňa 12.09.2018 schválila výšku členského príspevku na školský rok 2018/2019 v sume 60,00 eur na žiaka.

Pri 2 súrodencoch sumu 90,00 eur/rodina, 45,00 eur pre každého žiaka.

Pri 3 súrodencoch sumu 90,00 eur/rodina, 30,00 eur pre každého žiaka.

 

Prosím Vás, aby ste uhradili schválený členský príspevok čo najskôr:

IBAN: SK 50 8330 0000 0029 0105 7054,  VS XX, do poznámky uveďte aj meno žiaka, /môžete platiť aj po čiastkach, je to 6 eur/mesiac, podľa Vašich možností/ alebo

  • v hotovosti do rúk triednej profesorky, ak nemáte zriadený účet.
  • Prosím neplaťte vkladom na účet, je tam vysoký poplatok!!!

 

Zaplatením príspevku pomôžete škole pri výstavbe ihriska, vybavení učební, nákupe učebných pomôcok. Vaše dieťa bude poistené a žiaci I.O, V.O, I.A dostanú tričká s logom školy na TSV.

Vaše dieťa sa môže zúčastniť športových súťaží /klzisko/, exkurzií, biblického tábora, výmenného pobytu.

Vaše dieťa môže navštevovať DOMINO, na činnosť ktorého prispieva RZ.

Na konci školského roka sa Vaše dieťa môže zúčastniť školského výletu.

 

VS: XX

Napr.:  81 .. I.O, 8 - žiak osemročného gymnázia, 1 - I.O

           83 .. III.O, ....

           41 .. I.A, 4 - žiak štvorročného gymnázia, 1 - I.A

           42 .. II.A

           

                                                                                                                     

                                                                                                                      ĎAKUJEME


 

Predseda RZ pri EKG: Mgr. Andrea Demjanová, email: predseda.rz.ekg@esspo.sk

Pokladník RZ pri EKG: Mária Vaverková, email: pokladnik.rz.ekg@esspo.sk

Triedni dôverníci:

Bibiana Ferencová, II. O

Ján Čurlík, IV.O

Ján Brozman, V.O

Mária Vaverková, VI.O

Beáta Mihoková, VII.O

Andrea Demjanová, VIII.O

Eva Lacková, I. A

Slávka Fedorová, II. A

Viera Balogová, III.A

Barbora Skočejová, IV.A

 


 

Školský rok 2017/2018

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2017/2018

Správa o hospodárení RZ EKG za rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schodze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2017

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2017

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2016/2017


Školský rok 2016/2017

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2016/2017

Správa revíznej komisie k 1. 9. 2016

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2015/2016

Návrh rozpočtu na rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 30. 11. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 21. 3. 2017


Školský rok 2015/2016

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2015-2016

Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičov dňa 9. 9. 2015

Správa o hospodárení RZ za rok 2014-2015

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2014/2015

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2015

 

Školský rok 2014/2015

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2014-2015

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 9. 9. 2014

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2013-2014

Správa o hospodárení RZ za rok 2013-2014

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2014

 

Školský rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 13. 5. 2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 26. 3. 2014

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2013-2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 5. 9. 2013

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2012-2013

Správa o hospodárení RZ za rok 2012-2013

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!