Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Zmeny na stránke

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

Rodičovské združenie pri EKG

OZNÁMENIE

 

Na členskej schôdzi RZ pri ESŠ v Prešove - organizačná zložka EKG dňa 7.09.2017 bol rodičmi schválený členský príspevok vo výške 60,00 Eur.

Prosím Vás, aby ste uhradili schválený členský príspevok čo najskôr:

IBAN: SK 50 8330 0000 0029 0105 7054,  VS XXXX, do poznámky uveďte meno žiaka, /môžete platiť aj po čiastkach, je to 6 eur/mesiac, podľa Vašich možností/ alebo

  • v hotovosti do rúk triednej profesorky, ak nemáte zriadený účet.
  • Prosím neplaťte vkladom na účet, je tam vysoký poplatok!!!

 

Aj vďaka tomuto príspevku môžete pomôcť škole pri výstavbe ihriska, vybavení učební, nákupe učebných pomôcok. Vaše dieťa bude poistené a I.O, V.O, I.A dostanú tričká na TV.

Vaše dieťa môže sa zúčastniť športových súťaží /klzisko/, exkurzií,  biblického tábora, výmenného pobytu.

Vaše dieťa môže navštevovať DOMINO, na činnosť ktorého prispieva RZ.

Na konci školského roka Vaše dieťa  môže sa zúčastniť  školského výletu.

 

VS: XXXX

Napr.:  8101 .. I.O, 8 - žiak osemročného gymnázia, 1 - I.O, 01 - poradové číslo v zozname na internete,

           8301 .. III.O, ....

           4101 .. I.A, 4 - žiak štvorročného gymnázia, 1 - I.A, 01 - poradové číslo v zozname na internet

           4201 .. II.A

           

                                                                                                                     

                                                                                                                      ĎAKUJEME


 

Predseda RZ pri EKG: Mgr. Andrea Demjanová, email: predseda.rz.ekg@esspo.sk

Pokladník RZ pri EKG: Mária Vaverková, email: pokladnik.rz.ekg@esspo.sk

Triedni dôverníci:

Bibiana Ferencová, II. O

Ján Čurlík, IV.O

Ján Brozman, V.O

Mária Vaverková, VI.O

Beáta Mihoková, VII.O

Andrea Demjanová, VIII.O

Eva Lacková, I. A

Slávka Fedorová, II. A

Viera Balogová, III.A

Barbora Skočejová, IV.A

 


 

Školský rok 2017/2018

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2017/2018

Správa o hospodárení RZ EKG za rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schodze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2017

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2017

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2016/2017


Školský rok 2016/2017

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2016/2017

Správa revíznej komisie k 1. 9. 2016

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2015/2016

Návrh rozpočtu na rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 30. 11. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 21. 3. 2017


Školský rok 2015/2016

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2015-2016

Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičov dňa 9. 9. 2015

Správa o hospodárení RZ za rok 2014-2015

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2014/2015

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2015

 

Školský rok 2014/2015

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2014-2015

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 9. 9. 2014

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2013-2014

Správa o hospodárení RZ za rok 2013-2014

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2014

 

Školský rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 13. 5. 2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 26. 3. 2014

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2013-2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 5. 9. 2013

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2012-2013

Správa o hospodárení RZ za rok 2012-2013

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 09/11/2018 - 12:21
DOD EKG