Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Rodičovské združenie pri EZŠ

OZNAM PRE RODIČOV

Na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri ESŠ v Prešove – org. zložka EZŠ dňa 6.09.2017 sme ako rodičia schválili členský príspevok vo výške 70,00 Eur.

Prosíme Vás, aby ste schválený členský príspevok uhradili čo najskôr:

a) bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK   47 8330 0000 0027 0105 7076VS XXXX /viď vysvetlenie dole/, do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka + triedu

- môžete platiť aj po čiastkach, je to 7 eur/mesiac

- pri viacerých súrodencoch uplatňujeme rodinný model, tzn. za prvé dieťa 70,- Eur, za druhé 35,- Eur, za tretie 0,- Eur

- v prípade ťažkej finančnej situácie rodiny je možné požiadať o zníženie členského príspevku (žiadosti s odôvodnením pošlite na: predseda.rz.ezs@esspo.sk)

 

b) prostredníctvom pošty, ak nemáte zriadený účet, len v nutných prípadoch.

  • Prosíme neplaťte vkladom na účet kvôli vysokému poplatku!

 

Link na zobrazenie nášho účtu: https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2701057076

 

Vďaka tomuto príspevku sa podieľame na vybavení učební, nákupe učebných pomôcok. Vaše dieťa je z týchto prostriedkov poistené. Vaše dieťa bude zapojené do akcií počas projektových týždňov. Prvákom je hradená imatrikulácia na začiatku školského roka. V 6. a 8. ročníku sa Vaše dieťa môže zúčastniť na biblickej víkendovke, v 3. a 5. ročníku sa môže zúčastniť plaveckého výcviku. Má možnosť navštíviť kino, divadlo, ísť na exkurziu a do školy v prírode.

Cez školský klub detí deťom hradíme šarkaniádu, deň detí, vianočné dielne, olympiádu, karneval. Hradíme prípravy a nájom priestorov pre Vianočnú akadémiu.

Na konci školského roka sa Vaše dieťa  môže zúčastniť  školského výletu a za dobré výsledky je ku koncu roka, ako aj pri rôznych súťažiach počas roka, z týchto príspevkov odmeňované.

 

Vytvorenie variabilného symbolu: 

1. číslo: trieda

2. číslo: "áčka" alebo "béčka" A=1, B=2

3. číslo: poradové číslo žiaka v zozname žiakov na stránke školy

napr.5.B Martin Klingáč má VS 5203          

trieda je piata: teda číslo 5

trieda B:  teda číslo 2

na zozname žiakov je tretí: teda číslo 03

ĎAKUJEME

Školský rok 2017-2018

Rozpočet RZ pri EZŠ na rok 2017-2018

Zápisnica z členskej schôdze RZ EZŠ dňa 6.9.2017


Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:
názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

Stanovy

 


Žiadosti o zníženie poplatku, prípadne odklad/rozloženie splátok, zasielajte e-mailom na: predseda.rz.ezs@esspo.sk


Predseda RZ pri EZŠ: Mgr. Lenka Janotková, email: predseda.rz.ezs@esspo.sk

Podpredseda RZ pri EZŠ: Mgr. Slavomír Šofranko, email: podpredseda.rz.ezs@esspo.sk

Pokladník RZ pri EZŠ: Mgr. Marek Klimko, email: pokladnik.rz.ezs@esspo.sk

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia