Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Zmeny na stránke

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

Rodičovské združenie pri EZŠ

OZNAM PRE RODIČOV

Na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri ESŠ v Prešove – org. zložka EZŠ sme ako rodičia dňa 13.09.2018 schválili členský príspevok vo výške 60,00 Eur.

Prosíme Vás, aby ste schválený členský príspevok uhradili čo najskôr /do 15.10. je potrebné zrealizovať min. prvé dve mesačné splátky/:

a) bankovým prevodom, číslo účtu:

IBAN: SK   47 8330 0000 0027 0105 7076 VS viď dole, do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka + triedu

- môžete zaplatiť hneď celú sumu, rozdeliť sumu na polovice alebo platiť mesačne 6 eur

- pri viacerých súrodencoch je možné uplatniť si rodinný model, tzn. pri jednom dieťati platba 60,- Eur/rok, pri dvoch deťoch na každé 45,- Eur/rok, pri troch deťoch na každé 30,- Eur/rok.

- v prípade ťažkej finančnej situácie rodiny je možné požiadať o zníženie členského príspevku (žiadosti s odôvodnením pošlite na: predseda.rz.ezs@esspo.sk) 

b) prostredníctvom pošty, ak nemáte zriadený účet - len v nutných prípadoch.

-     Prosíme neplaťte vkladom na účet kvôli vysokému poplatku!

 

Vytvorenie štvormiestneho VS: 

1. číslo: trieda

2. číslo: "áčka" alebo "béčka" A=1, B=2

3. číslo: poradové číslo žiaka v triednej knihe

napr.5.A Martin Klingáč má VS 5203          

  trieda je: piata, teda číslo 5

  typ triedy: B, teda číslo 2

  v triednej knihe je tretí, teda číslo 03

 

 

Link na zobrazenie nášho účtu https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2701057076

 

Vďaka tomuto príspevku bude vaše dieťa poistené. Žiakom budú umožnené kreatívnejšie stvárnené projektové týždne. Prvákom hradíme imatrikuláciu na začiatku školského roka. V 6. až 9. ročníku sa Vaše dieťa môže zúčastniť biblickej víkendovky, na víkendovku sa prispieva aj žiakom 5.ročníka. Hradíme plavecký výcvik žiakom 3. a 5. ročníka. Uhrádzame z toho kultúrne akcie ako divadlá, galérie, exkurzie. Prispievame na školu v prírode. Vďaka príspevku sa uskutočňuje športové popoludnie Lutheriáda, pizza párty pre 2. stupeň, šarkaniáda pre 1.stupeň, tvorivé dielne, karneval, deň detí, olympiáda.  Hradíme prípravy a prenájom priestorov pre Vianočnú akadémiu. Podieľame sa na nákupe učebných pomôcok a na investovaní do opráv školy. Na konci školského roka sa Vaše dieťa  môže zúčastniť  školského výletu a za dobré výsledky je ku koncu roka, ako aj pri rôznych súťažiach počas roka, z týchto príspevkov odmeňované.

                                                                                                                      ĎAKUJEME

 

Školský rok 2018-2019

Rozpočet RZ pri EZŠ na rok 2018-2019 

 

Školský rok 2017-2018

Rozpočet RZ pri EZŠ na rok 2017-2018

Zápisnica z členskej schôdze RZ EZŠ dňa 6.9.2017


Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:
názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

Stanovy

 


Žiadosti o zníženie poplatku, prípadne odklad/rozloženie splátok, zasielajte e-mailom na: predseda.rz.ezs@esspo.sk


Predseda RZ pri EZŠ: Mgr. Lenka Janotková, email: predseda.rz.ezs@esspo.sk

Podpredseda RZ pri EZŠ: Mgr. Slavomír Šofranko, email: podpredseda.rz.ezs@esspo.sk

Pokladník RZ pri EZŠ: Pavlína Valičková, email: pokladnik.rz.ezs@esspo.sk

Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 09/11/2018 - 12:21
DOD EKG