2016/2017

Sociálny projekt 2016 - Vernisáž

   V piatok 9. 6. sa od 16. 30 hod. v Evanjelickej spojenej škole konala vernisáž spojená s predajom obrazov a umeleckých fotografií, ktoré naši žiaci vytvorili počas projektového týždňa blokovej výučby Umenia a kultúry alebo na hodine výtvarnej výchovy. Výťažok z predaja obrazov a fotografií, ktorý činil 550 eur, bol rozdelený medzi denné stacionáre pre seniorov v Chmeľove a vo Vranove nad Topľou.

Organizačné zložky: 

Sociálny projekt 2016 - Vernisáž

   V piatok 9. 6. sa od 16. 30 hod. v Evanjelickej spojenej škole konala vernisáž spojená s predajom obrazov a umeleckých fotografií, ktoré naši žiaci vytvorili počas projektového týždňa blokovej výučby Umenia a kultúry alebo na hodine výtvarnej výchovy. Výťažok z predaja obrazov a fotografií, ktorý činil 550 eur, bol rozdelený medzi denné stacionáre pre seniorov v Chmeľove a vo Vranove nad Topľou.

Organizačné zložky: 

Triedim, triediš, triedime

Rezort životného prostredia navrhol a spustil environmentálny projekt Triedim, triediš, triedime. Ten je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných škôl. Pričom cieľom je učiť budúce generácie, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

Organizačné zložky: 

Stránky