2018/2019

Školská jedáleň informuje

 Oznam pre rodičov

Poskytovanie stravy pre deti EMŠ a EZŠ 1. a 2. stupňa začína až po uhradení správnych poplatkov a po odovzdaní zápisného lístka.

Stravu pre deti EMŠ podávame od 2.9.2019, dieťa zákonný zástupca odhlasuje najneskôr do 8:00 hod. ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ na tel. číslo 0915 272 023.

Poskytovanie stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa (5. ročník) začína od 3.9.2019.

Organizačné zložky: 

2018 - 2019

Trieda: 9. A

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Kmeciková

 1. Červeň Michal
 2. Diro Ľuboslav
 3. Dobošová Karolína
 4. Gregová Emma
 5. Ivanová Viola
 6. Luščák Martin
 7. Macko Martin
 8. Olejár Pavol
 9. Olejník Dávid
 10. Poloha Damián
 11. Randel Tristan Thimothei
 12. Rochlitz Jakub
 13. Straka Dávid
 14. Sučková Veronika
 15. Vargová Tereza
Organizačné zložky: 

Rodičovské združenie pri EZŠ

OZNAM PRE RODIČOV

Na členskej schôdzi Rodičovského združenia EZŠ pri ESŠ dňa 10.09.2019 sme ako rodičia schválili členský príspevok vo výške 60,00 Eur/šk.rok.

 

Prosíme Vás, aby ste schválený členský príspevok uhradili čo najskôr /do 10.10. je potrebné zrealizovať min. prvé dve mesačné splátky/:

a) bankovým prevodom, číslo účtu:

Stránky