2019/2020

Školská jedáleň informuje

 Oznam pre rodičov

Poskytovanie stravy pre deti EMŠ a EZŠ 1. a 2. stupňa začína až po uhradení správnych poplatkov a po odovzdaní zápisného lístka.

Stravu pre deti EMŠ podávame od 2.9.2019, dieťa zákonný zástupca odhlasuje najneskôr do 8:00 hod. ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ na tel. číslo 0915 272 023.

Poskytovanie stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa (5. ročník) začína od 3.9.2019.

Organizačné zložky: 

Stránky