2020/2021

Školská jedáleň informuje

 Oznam pre rodičov

Poskytovanie stravy pre deti EMŠ a EZŠ 1. a 2. stupňa začína až po uhradení správnych poplatkov a po odovzdaní zápisného lístka.

Stravu pre deti EMŠ podávame od 2.9.2020, dieťa zákonný zástupca odhlasuje najneskôr do 8:00 hod. ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ na tel. číslo 0915 272 023.

Poskytovanie stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa (5. ročník) začína od 3.9.2020.

Organizačné zložky: 

Biblická olympiáda

4. 6. 2021 prebiehalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády po prvý krát online. Z prvého stupňa našu školu reprezentovali traja najlepší zo školského kola.
1. miesto - Filip Kušnír - 4. B - v celoslovenskom kole 12. miesto,
Organizačné zložky: 

"Čarovné jablko"

ČAROVNÉ JABLKO

Je názov okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná umelecká škola v Bardejove. V Prešove má svoje elokované pracovisko.

Tohtoročná téma „V kruhu rodiny“ získala pozornosť a inšpirovala mnohých žiakov k pekným výkonom. Svedčí o tom aj ich úspech v každej kategórii!

Užší výber tvorilo 32 prác, ktoré si opäť môžete pozrieť vo videogalérii.

Víťazom srdečne gratulujeme!

Sú nimi:

2. kategória: 2. miesto: Melánia Šintalová 2.B

Organizačné zložky: 

Stránky