Simulované študentské voľby

4. februára 2020 sa v našej škole konali Simulované študentské parlamentné voľby, ktorých sa mohol dobrovoľne zúčastniť každý žiak EKG starší ako 15 rokov. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK, v spolupráci so školami, samosprávnymi krajmi a ďalšími organizáciami neformálneho vzdelávania na základe metodiky Inštitútu pre verejné otázky (2014). 
V škole sa ich zúčastnilo 53,85 % oprávnených voličov (77 zo 148).
Výsledky Simulovaných parlamentných volieb v EKG (Čísla vyjadrujú počet žiakov.)

Mgr. Kmeciková Zuzana