Školské kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra 2019, sa pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, uskutočnilo školské kolo OĽP (Olympiáda ľudských práv).  8 žiaci triedy III.A a VII.O si svoje vedomosti a študijné predpoklady z danej problematiky zmerali testovou formou počas 6. a 7. vyučovacej hodiny.
Umiestnenie:
1. miesto: Lenka Brozmanová (VII.O)
2. miesto: Natália Lukáčová (VII.O)
3. miesto: Alexander Miňo (VII.O)
Lenke srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia 6. februára 2020 na krajskom kole!
Mgr. Zuzana Kmeciková