Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (kat. A a B)

12. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka SŠ. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výkony žiakov hodnotila porota, ktorú tvorili vyučujúce SJL: PhDr. Ľ. Kónyová a Mgr. M. Martičková. Žiaci najprv písali test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckych prejavov na zadanú tému, pričom každá kategória mala inú. A ako to celé dopadlo?

kategória A
1. miesto: Pavlína Hanzová (VIII. O)

kategória B
1. miesto: Valentína Holoďaková (II.A)
2. miesto: Soňa Židová a Jakub Kmec (II. A)
3. miesto: Timotej Varga (I. A)

Školu budú reprezentovať: Pavlína Hanzová a Valentína Holoďaková na krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári. Držíme im palce!
Logo nám vymyslel a nakreslil Šimon Čop zo sexty. Vďaka.
PhDr. Ľudmila Kónyová