ŠKD

Čiastkové  úlohy ŠKD šk. rok 2018/2019

 

Mesiac

Akcia

Dátum

 

September

Imatrikulácia prvákov

20.09.2019

Október

Šarkaniáda

18.10.2019

 

December

Vianočné tvorivé dielne

22.11.2019

 

Február

Karneval

11.2.2019

 

Máj

Ľudové tradície

22.5.2020

 

Jún

Deň detí

1.6.2020

 

       

 

Organizačné zložky: 
Školský rok: