Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

ŠKD

Čiastkové  úlohy ŠKD šk. rok 2018/2019

 

Mesiac

Akcia

Dátum

 

September

Imatrikulácia prvákov

28.09.2018

 

Október

Šarkaniáda

26.10.2018

 

November

Divadelné predstavenie  

14.11.2018

 

December

Predvianočné posedenie   

17.12.2018

 

Január

Zimné hry

16.01.2019

 

Február

Karneval

15.02.2019

 

Marec

Marec - mesiac kníh

14.03.2019

 

Apríl

Lesnícke dni

10.04.2019

Máj

Povolania

17.05.2019

 

Deň detí

31.05..2019

 

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy