Školský ples

3. Školský ples EKG sa uskutočnil 7. februára 2020 v reštaurácii Lietadlo (Podlipníky), za účasti 165 profesorov, študentov, absolventov a priateľov Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Organizáciu zabezpečoval plesový výbor v zložení: Alenka Černáková, Danka Surmiková, Natálka Petrová a Lenka Brozmanová. Školský ples sa ďalej podarilo zorganizovať vďaka pomoci mnohých ľudí: Žiackej školskej rady, DJ JOHNYMU, program (Lucia Bujnová, prof. Grestyová, prof. Pulščáková, Braňo Ďurica), Matejovi Čurlíkovi (fotograf), moderátorom Jakubovi Martonovi a Vaneske Bujkovej (pod vedením prof. Kónyovej), Danielovi Tomčíkovi (prevoz vecí), sponzorov a mnohých rodičov, študentov a absolventov, ktorí svojou troškou prispeli k tomu, že z plesu máme veľkú radosť. Najväčšia vďaka patrí nášmu Pánu Bohu za všetky dary a jeho požehnanie!

Mgr. Zuzana Kmeciková