Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Školský rok 1996 - 1997

Zoznam  profesorského zboru:

 1. PaedDr. Anna Pribulová        MAT, FYZ    riaditeľka  školy
 2. Mgr. Ján Bakalár        EVN    ev. a. v. farár v CZ Prešov
 3. Mgr. Ľudmila Dziaková        SJL
 4. Mgr. Vladimír Janotka        NEJ
 5. Mgr. Viola Janošková        MAT
 6. Mgr. Katarína Kubišová        BIO, GEO    tr. prof.  v príme
 7. Mgr. Anton Kušnír        HUV
 8. PhDr. Magdaléna Lazorová    ANJ
 9. Mgr. Ján Midriak        EVN    biskup VD ECAV
 10. PhDr. Pavel Mihok        SJL
 11. Mgr. Helena Pavelová        NEJ
 12. RNDr. Ján Plačko        CHE
 13. PaedDr. Daniela Pastirčínová    NEJ
 14. PhMgr. František Štefan Pribula     DEJ    tr. prof.  v I. ročníku
 15. Mgr. Vladimír Semko        INF
 16. Mgr. Jozef Alan Stolz        TEV
 17. PhDr. Viera Hybenová        školská psychologička

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia