Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 1997 - 1998

Zoznam  profesorského zboru:

 1. PaedDr. Anna Pribulová        MAT, FYZ    riaditeľka školy
 2. PhDr. Marta Bajová        SJL        tr. prof.  v príme A
 3. Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
 4. Mgr. Matej Babčák         RKN         dekan pre vyučovanie rk. náb.
 5. Mgr. Mária Fialková         NEJ
 6. Mgr. Karin Fabrová         DEJ
 7. Mgr. Monika Gaľová         NEJ
 8. Mgr. Igor Grega         HUV
 9. Mgr. Viola Janošková        MAT, GEO    tr. prof.  v príme B
 10. Martin Janoška             TEV
 11. Mgr. Katarína Kubišová        BIO, GEO    tr. prof.  v sekunde
 12. PhDr. Magdaléna Lazorová    ANJ
 13. Mgr. Erika Lukáčová         MAT
 14. Mgr. Štefan Makláry         ANJ
 15. Kevin Allan Macke        ANJ        lektor anglického jazyka
 16. Mgr. Elena Novotná         VYV, EST
 17. RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr. prof.  v I. ročníku
 18. PhMgr. František Štefan Pribula     DEJ, LAT    tr. prof.  v II. ročníku
 19. Mgr. Jozef Alan Stolz        TEV
 20. Mgr. Emília Talábová         EVN         kaplánka v CZ CHmin. Jakubovany

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy