Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 1998 - 1999

Zoznam  profesorského zboru:

 1. PaedDr. Anna Pribulová        FYZ    riaditeľka školy
 2. PhDr. Marta Bajová        SJL        tr. prof.  v sekunde A
 3. 9. 1998 - 31. 1. 1999
 4. Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Matej Babčák         RKN         dekan pre vyučovanie rk. náb.
 6. Mgr .Miroslav Čurlík         BIO, GEO
 7. Mgr. Karin Fabrová         DEJ
 8. Mgr. Anna Husivargová (Fabuľová) TEV        od 1. 2. 1999
 9. Mgr. Marián Fedorko         NEJ        1. 9. 1998 - 31. 1. 1999
 10. Mgr. Igor Grega         HUV        1. 9. 1998 - 31. 1. 1999
 11. Jonathan  Gresty        ANJ        lektor anglického jazyka
 12. Mgr. Viola Janošková        MAT, GEO    tr. prof.  v sekunde B
 13. Mgr. Katarína Kubišová        BIO, GEO    tr. prof.  v tercii do 15.2. 1999
 14. Mgr .Ladislava Kujnischová    NEJ
 15. Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
 16. Mgr. Anna Kravčíková        NEJ        od 1. 2. 1999
 17. Zuzana Kleinová        HUV        od 1. 2. 1999
 18. Mgr. Erika Lukáčová (Beňová)    MAT, FYZ    tr. prof.  v I. ročníku
 19. PhDr. Pavel Mihok        SJL
 20. Mgr. Mária Minarčíková    NEJ, NOS
 21. Anna Minarčíková        SJL        od 1. 2. 1999
 22. Mgr. Elena Novotná         VYV, EST    tr. prof.  v príme
 23. PhMgr. František Štefan Pribula     DEJ, LAT    tr. prof.  v III. ročníku
 24. RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr. prof.  v II. ročníku
 25. Mgr. Mária Rázusová        ANJ        tr. prof.  v tercii od 15.2. 1999
 26. Mgr. Jana Richtariková        BIO, TEV
 27. Mgr. Jozef Alan Stolz        TEV        do 15. 4. 1999

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy