Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Školský rok 1999 - 2000

Trieda: 4. ročník

Triedny profesor: Mgr. František Š. Pribula

 1. Jančušková Mária
 2. Jenčo Ján
 3. Juhásová Jana
 4. Kacvinská Zuzana
 5. Klimová Jana
 6. Klimková Katarína
 7. Kmecová Katarína
 8. Konečná Mária
 9. Kostrub Ivan
 10. Köverová Daniela
 11. Kožlejová Adriána
 12. Lacová Zuzana
 13. Lehotská Miroslava
 14. Lorincová Jana
 15. Macej Dušan
 16. Mataninová Lucia
 17. Martoňáková Jaroslava
 18. Miščík Július
 19. Nováková Zuzana
 20. Pričšáková Andrea
 21. Pričšáková Lenka
 22. Šalamúnová Mária
 23. Vašková Silvia

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia