Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 1999 - 2000

Zoznam  profesorského zboru:
PaedDr. Anna Pribulová        FYZ        riaditeľka školy
Mgr. Michaela Kušnieriková    EVN        duchovná správkyňa školy
Mgr .Miroslav Čurlík         BIO, GEO    zástupca riaditeľky
Júlia Balocká            HUV        od 15. 3. 2000
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ    tr. prof. v tercii B do 18. 4. 2000, od 19.4. 2000 MD
Mgr. František Botko        MAT, FYZ    od 18. 4. 2000
Mgr. Marián Damankoš        DEJ, NOS, TEV    od 19. 5. 2000 tr. prof. v sekunde
Dr. Walter Erath        NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Anna Fabuľová        TEV        tr. prof. v tercii B od 18. 4. 2000
Mgr. Miriam Gurská        ANJ, NEJ
Jonathan  Gresty        ANJ        lektor anglického jazyka
Mgr. Radoslava Hrušková (Čurlíková)    BIO, GEO    tr. prof.  v príme            
Mgr. Viola Janošková        MAT, GEO    
Mgr. Iveta Kačurová        NEJ
Mgr. Ľudmila Kónyová         SJL
Mgr. Ladislava Kujnischová    NEJ        tr. prof.  v tercii A
PhDr. Pavel Mihok        SJL
Mgr. Mária Minarčíková    NEJ
Mgr. Elena Novotná         VYV, EST    tr. prof.  v sekunde do 19. 5. 2000
PhMgr. František Štefan Pribula     DEJ, LAT    tr. prof.  v IV. ročníku
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr. prof.  v III. ročníku
Mgr. Mária Rázusová        ANJ        tr. prof.  v kvarte
Mgr. Jana Richtariková        BIO, TEV
Mgr. Jela Zakarovská        MAT        tr. prof.  v II. ročníku
Mgr. Monika Wachová        VYV        od 19. 5. 2000

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy