Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2000 - 2001

Zoznam  profesorského zboru:
PaedDr. Anna Pribulová        FYZ        riaditeľka školy
Mgr. Kristián Kostecký        EVN        duchovný správca  školy
Mgr. Miroslav Čurlík         BIO, GEO    zástupca riaditeľky
Júlia Balocká            HUV        od 1. 9. 2000 do 31. 1. 2001
Mgr. František Botko        FYZ    
PaedDr. Valentína Černajová    GEO        tr. prof.  v sekunde  od 1. 2. 2001
Erika Červeňáková        HUV        od 1. 2. 2001
Mgr. Radoslava Čurlíková    BIO, GEO    tr. prof.  v sekunde  do 31. 1. 2001
Mgr. Marián Damankoš        DEJ, NOS    tr. prof. v tercii
Dr. Walter Erath            NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Anna Fabuľová        TEV        tr. prof. v kvarte B
Mgr. Miriam Gurská        ANJ, NEJ
Mgr. Soňa Grestyová        ANJ
Jonathan  Gresty        ANJ        lektor anglického jazyka
Mgr. Viola Janošková        MAT, GEO    
Mgr. Iveta Kačurová        NEJ        tr. prof.  v príme
Mgr. Ľudmila Kónyová         SJL        tr. prof.  v I. ročníku
Mgr. Ladislava Kujnischová    NEJ        tr. prof.  v kvarte  A
Ing. Juraj Luščák            INF
PhDr. Pavel Mihok        SJL
Mgr. Mária Minarčíková        NEJ
PhMgr. František Štefan Pribula     LAT    
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr. prof.  v IV. ročníku
Mgr. Mária Rázusová        ANJ        tr. prof.  v kvarte
Mgr. Jana Richtariková        BIO, TEV
Mgr. Jela Zakarovská        MAT        tr. prof.  v III. ročníku
Mgr. Monika Wachová        VYV, EST        

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy