Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2002 - 2003

Zoznam profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj            FYZ        riaditeľ školy
Mgr. Július Matta            EVN        duchovný správca  školy,  kaplán CZ Prešov
RNDr. Ján Plačko            FYZ, CHE    zástupca riaditeľa
Mgr. Ján Bakalár            EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
PaedDr. Valentína Černajová        GEO, RUJ    tr.  prof. v kvarte        
Mgr. Miroslav Čurlík            GEO, BIO    tr. prof.  v sekunde
Mgr. Radoslava Čurlíková        GEO, BIO    tr. prof.  v príme
Mgr. Marián Damankoš        DEJ, NOS    tr.  prof.  v kvinte
Mgr. Mária Dirgová            TEV
Anna Fabuľová            TEV        tr. prof.  v sexte B
Mgr. Rastislav Franko        TEV        od 1. 9. 2002 do 31. 1.2003
Mgr. Soňa Grestyová            ANJ, HUV    tr.  prof. v II. ročníku
Mgr. Miriam Gurská            NEJ, ANJ    tr. prof.  v sexte A
Hartmut   Hapke            NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Iveta Kačurová (Birošová)    NEJ        tr. prof. v tercii
Mgr. Ondrej Koč            EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ        tr. prof. v  III. ročníku, výchovný poradca
Mgr. Andrea Hanzová         NEJ, SJL
Mgr. Zuzana Karabinošová        NEJ
Mgr. Peter Kilián            LAT        od 1. 2. 2003
Ing. Juraj Luščák            INF
Mgr. Mária Minarčíková        NEJ        tr.  prof. v I. ročníku
Mgr. Božena Mišinová         MAT, FYZ, EVN
RNDr. Ľubica Oráčová        FYZ, CHE    
Mgr. Slávka Oriňáková        LAT        od 1. 9. 2002 do 31. 1.2003
Mgr. Martina Palková        MAT, FYZ
Mgr. Lenka Pavelová             SJL        od 1. 9. 2002 do 31. 1.2003
Mgr. Martin Reguli            SJL        od 1. 2. 2003
PaedDr.  Jozef Vaľko            TEV        od 1. 2. 2003
Mgr. Jela Zakarovská            MAT, CHE
Alena Šálková            ANJ

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy