Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Školský rok 2003 - 2004

Zoznam profesorského zboru:
PeadDr. Milan Černaj        FYZ        riaditeľ školy
Mgr. Július Matta        EVN     duchovný správca  školy,  kaplán CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ        zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ    tr.  prof. v septime B od 1. 2. 2004
PeadDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ    tr.  prof. v kvinte
Mgr. Miroslav Čurlík        GEO, BIO    tr. prof.  v tercii
Mgr. Radoslava Čurlíková    GEO, BIO    tr. prof.  v sekunde
Mgr. Marián Damankoš        DEJ, NOS    tr.  prof.  v sexte
Mgr. Mária Dirgová        TEV
Anna Fabuľová            TEV        tr.  prof. v septime B do 31. 1. 2004
Mgr. Andrea Gallová        NEJ, MAT
Kai Fürst            NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Soňa Grestyová        ANJ, HUV    tr. prof. v III. ročníku
Mgr. Miriam Gurská        NEJ, ANJ    tr.  prof. v septime A
Mgr. Iveta Birošová        NEJ        tr. prof. v kvarte
Mgr. Andrea Hanzová        NEJ, SJL
Mgr. Zuzana Karabinošová    NEJ        od 1. 9. 2003 do 31. 1. 2004,
Mgr. Peter Kilián        LAT
Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Ing. Juraj Luščák        INF        tr.  prof. v oktáve
Mgr. Mária Minarčíková    NEJ        tr.  prof. v II. ročníku do 31. 1.2004
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN
RNDr. Ľubica Oráčová        FYZ, CHE    tr. prof.  v I. ročníku
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr.  prof.  v IV. ročníku, výchovný poradca
Mgr. Lenka Pavelová        SJL
Mgr. Iveta Lukáčová        SJL
Mgr. Peter Verčimák        TEV        tr.  prof. v II. ročníku od 1. 2 .2004
Mgr. Mária Gromošová        NEJ        od 1. 2. 2004
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, FYZ    tr.  prof. v príme
Mgr. Michaela Michalcová     NEJ

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!