Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

Školský rok 2005 - 2006

Zoznam profesorského zboru:

PaedDr. Milan Černaj        FYZ      riaditeľ školy
Mgr. Matej Oráč            EVN            duchovný správca  školy
Mgr. Beáta Tomková        SJL, ANJ            zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Ján Bakalár            EVN            ev. a. v. farár v CZ Prešov, senior ŠZS
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ        
PaedDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ        tr. prof.  v septime
Mgr. Miroslav Čurlík        BIO, GEO        
Mgr. Radoslava Čurlíková    BIO, GEO        tr.  prof.  v kvarte
PhDr. Marián Damankoš                    študijný pobyt V SRN
Mgr. Mária Dirgová        TEV            tr. prof. v II. ročníku
Mgr. Miroslava Dzubajová    SJL, DEJ
Mgr. Zoltán Dako        FYZ, CHE
Anna Fabuľová            TEV
Mgr. Soňa Gaľová        ANJ            tr. prof.  v III. ročníku, od 1. 2. 2006 MD
Mgr. Soňa Grestyová        ANJ            tr. prof.  v kvinte
Stefan Andreas  Hahmann    NEJ            lektor nemeckého jazyka
Mgr. Andrea Hanzová        NEJ            tr.  prof.  v IV. ročníku
Mgr. Ondrej Koč            EVN            ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ            tr. prof.  v oktáve
Mgr. Zuzana Karabinošová     NEJ            tr. prof.  v príme
Mgr. Ondrej Koč            EVN            ev. a. v. farár v CZ Prešov
Ing. Juraj Luščák         INF                
Mgr. Lucia Malá            ANJ
Mgr. Peter Matús        TEV            tr. prof. v III. ročníku od 1. 2. 2006
Mgr. Michaela Michalcová    NEJ            tr. prof.  v sexte
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN
Mgr. Slávka Oriňáková        LAT
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE        tr. prof.  v I. ročníku, výchovný poradca
PhDr. Milan Skladan        DEJ
Mgr. Miroslava Sopková        NEJ
Mgr. Alena Šálková        ANJ
Mgr. Zuzana Toporcerová    SJL, HUV        tr. prof.  v sekunde
Mgr. Jela Zakarovská         MAT, CHE         tr. prof. v tercii

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!