Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Školský rok 2006 - 2007

Zoznam profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj        FYZ     riaditeľ školy
Mgr. Matej Oráč        EVN        duchovný správca školy
Mgr. Beáta Tomková        SJL, ANJ        zástupkyňa školy
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ    tr. prof. v kvinte v 1. polroku, nastúpila na MD
Mgr. Zoltán Dako        FYZ, CHE    tr. prof. v kvinte v 2. polroku
PaedDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ    tr.  prof.  v oktáve
Mgr. Miroslav Čurlík        GEO, BIO    tr.  prof. v I. ročníku
Mgr. Radoslava Čurlíková     GEO, BIO    tr. prof. v príme od 1. 2. 2007
PhDr. Marián Damankoš    DEJ, NOS
Mgr. Mária Dirgová         TEV        tr. prof.  v 3. ročníku
Mgr. Zuzana Duhajová        NEJ        nastúpila po odchode A. Hanzovej  na MD
Anna Fabuľová            TEV
Mgr.  Soňa Grestyová        ANJ        tr.  prof.  v sexte
Štefan Hahmann        NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Andrea Hanzová        SJL, NEJ        odišla na materskú dovolenku
Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Viera Kalnassyová        MAT         od 2. polroku
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL,DEJ
Mgr. Ľubica Kuncová        NEJ
Ing.. Juraj Luščák        INF
Mgr. Peter Matús        TEV        tr. prof. V  IV. ročníku
Mgr. Michaela Michalcová    NEJ        tr.  prof.  v  septime
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN    tr. prof.  v príme od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2007
Mgr. Slávka Oriňáková        LAT
RNDr. Ján Plačko          FYZ, CHE    tr. prof.  v II. ročníku
PhDr. Milan Skladan        DEJ    
Mgr. Miroslava Sopková      NEJ        tr. prof. v sekunde
Mgr. Alena Šálková        ANJ
Mgr. Zuzana Toporcerová    SJL, HUV    tr. prof.  v tercii
Mgr. Jana Vagaská        ANJ, EVN
Mgr. Karol Verčimák         EVN        biskupský tajomník,  od 1. 2. 2007
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, CHE    tr.  prof.  v kvarte

 

Po, 03/06/2019 - 22:57
Lutheriáda

              

Po, 27/05/2019 - 14:25
Aktuálne informácie

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia dňa 18.6.2019. Prihlášku je treba doručiť na adresu školy do 7.6.2019. Ďalšie informácie.
Kritériá pre 2. kolo nájdete na našej stránke.