Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2007 - 2008

Zoznam profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj        FYZ        riaditeľ školy
Mgr. Matej Oráč        EVN        duchovný správca školy
Mgr. Beáta Tomková        SJL, ANJ        zástupkyňa školy
Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár CZ Prešov, senior ŠZS
PaedDr. Valentína Černajová     GEO, RUJ    
Mgr. Miroslav Čurlík        GEO, BIO    tr.  prof.  v II. ročníku
Mgr. Radoslava Čurlíková     BIO, GEO    tr. prof. v sekunde
Mgr. Zoltán Dako        FYZ, CHE    tr. prof. v sexte
PhDr. Marián Damankoš    DEJ, NOS     tr. prof. v príme
Mgr. Mária Dirgová        TEV        tr. prof. v IV. ročníku
Mgr. Emília Drobná         EVN        katechétka
Mgr. Anna Fabuľová            TEV
PhDr. Marta Ferjová        EVN         námestná  farárka
Mgr.  Soňa Grestyová        ANJ        tr.  prof.  v septime
Štefan Andreas Hahmann    NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Ľubica Henssen        NEJ        
Mgr. Viera Kalnassyová        MAT         
Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová         SJL, DEJ        tr. prof v kvinte
Mgr. Ľubomíra  Kuncová    NEJ
Ing. Juraj Luščák        INF
Mgr. Lenka Malá   EVN                zborová kaplánka
Mgr. Peter Matús        TEV, INF
Mgr. Michaela Michalcová    NEJ        tr. prof.  v oktáve
Mgr. Mária Mihaľová        MAT
Mgr. Slávka Oriňáková        LAT
RNDr. Ján Plačko          FYZ, CHE    tr.  prof.  v III. ročníku
Mgr. Miroslava Sopková      NEJ        tr. prof.  v tercii
Mgr. Zuzana Toporcerová    SJL, HUV    tr.  prof.  v kvarte
Mgr. Jana Vagaská        ANJ, EVN
Mgr. Karol Verčimák         EVN        biskupský tajomník, do 31. 1. 2008
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, CHE    

 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy