Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2008 - 2009

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš       DEJ, NOS             riaditeľ školy
 2. Mgr. Matej Oráč       EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská              MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár        EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová    MAT, FYZ
 6. Mgr. Miroslav Čurlík                GEO, BIO             tr. prof. v III. ročníku
 7. Mgr. Radoslava Čurlíková      GEO, BIO             tr. prof. v tercii
 8. Mgr. Anna Demčáková          CHE, BIO              tr. prof. v príme
 9. Mgr. Mária Dirgová                  TEV
 10. Mgr. Miroslava Dzubajová    SJL, DEJ
 11. Mgr Anna. Fabuľová                               TSV
 12. Mgr. Soňa Grestyová              ANJ        tr. prof.  v oktáve
 13. Stefan Andreas Hahmann    lektor nemeckého jazyka
 14. Mgr. Ľubica Henssen.             NEJ        tr. prof. v septime
 15. Mgr. Katarína Klimová            NEJ
 16. Mgr. Ľudmila Kónyová           SJL, DEJ                                tr. prof. v sexte
 17. Mgr. Ľubomíra Kuncová        NEJ                                        tr. prof. v kvinte
 18. Mgr. Ľubomíra Levocká         ANJ
 19. Ing. Juraj Luščák        INF         tr. prof. v II. ročníku      
 20. Mgr. Mária Mihaľová              MAT
 21. Mgr. Michaela Michalcová    NEJ
 22. RNDr. Ján Plačko       FYZ, CHE              tr. prof. v IV ročníku
 23. Mgr. Miroslava Sopková        NEJ        tr.  prof.  v kvarte
 24. Mgr. Jana Vagaská   ANJ, EVN
 25. Mgr. Júlia Verčimáková          DEJ, OBN

Externí učitelia:

 1. Mgr. Ján Bakalár - EVN
 2. Mgr. Ondrej Koč - EVN
 3. Mgr. Katarína Podhajecká - SJL, HUV

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy