Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2010 - 2011

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.                 DEJ. OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč            EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská     MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár              EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov,           senior ŠZS
 5. Mgr. Erika Beňová          MAT, FYZ            tr. prof. v VI. O
 6. Mgr. Miroslav Čurlík      BIO, GEO
 7. Mgr. Radoslava Čurlíková            BIO, GEO            tr. prof. v I. A
 8. Mgr. Anna Demčáková                BIO, CHE              tr. prof. v III. O
 9. Derricks James Elliot      ANJ        lektor anglického jazyka
 10. Mgr. Mária Dirgová        TEV
 11. Mgr. Miroslava Dzubajová          SJL, DEJ tr. prof. v IV. A
 12. Mgr Anna. Fabuľová      TEV
 13. Mgr. Soňa Grestyová    ANJ        tr. prof. v I. B
 14. Stefan Andreas Hahmann          NEJ        lektor nemeckého jazyka
 15.  Mgr. Ľubica Henssen    NEJ
 16. Mgr. Beáta Holakovská, MAT
 17. Mgr. Andrea Hanzová   NEJ, SJL                tr. prof. v V. O
 18. Mgr. Ondrej Koč             EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 19. Mgr. Ľudmila Kónyová  SJL, DEJ               tr. prof. v VIII. O
 20. Mgr. Ľubomíra Kuncová              NEJ        tr. prof. v VII. O
 21. Mgr. Ľubomíra Levocká               ANJ        tr. prof. v II. A
 22. Ing. Juraj Luščák              INF         tr. prof. v III. A
 23. RNDr. Ján Plačko             FYZ, CHE              výchovný poradca
 24. Mgr. Miroslava Sopková              NEJ
 25. Mgr. Jana Vagaská         ANJ, EVN            tr. prof. v IV. O
 26. Mgr. Júlia Verčimáková                DEJ, OBN             tr. prof. v I. O
 27. Mgr. Katarína Podhajecká          HUV, UKL
 28. Mgr. Peter Michalčík     FYZ
 29. Mgr. Slavka Oriňáková, PhD.     LAT

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy