Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Školský rok 2014 - 2015

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5. r.) v školskom roku 2014/2015 

 1. Mgr. Lucia Beňová                            BIO, GEO     
 2. Mgr. Anna Fabuľová                         TSV   
 3. Mgr. Soňa Grestyová                         HUV       
 4. Ing. Mgr. Anna Hantáková               MAT
 5. Mgr. Zuzana Kmeciková                   OBN               tr. učiteľka 5. A
 6. Mgr. Jarmila Kočová                         VYV
 7. Mgr. Ľudmila Kónyová                     SJL         
 8. Ing. Juraj Luščák                               INF
 9. Mgr. Zuzana Martausová                   ANJ       
 10. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN      

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1. - 4. r.) v školskom roku 2014/2015 

Vychovávateľky ŠKD

 1. Mgr. Erika Haas
 2. Mgr. Anna Molitorisová
 3. Mgr. Jana Gregová
 4. Mgr. Slavka Kovaľová
 5. Mgr. Martina Martičeková
 6. Mgr. Zuzana Lukošíková

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 08/03/2019 - 15:43
Oznamy
Vážení rodičia.

Do 31.3.2019 máte možnosť podporiť našu prácu 2% dane. Bližšie informácie.


Zápis do 1. ročníka našej základnej školy sa uskutoční dňa 1.4.2019 v čase 14:30 - 18:00 a následne každý štvrtok v čase 15:00 - 17:00 v priestoroch školy.


Záujemcom o štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu dávame do pozornosti 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.