Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2014 - 2015

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5. r.) v školskom roku 2014/2015 

 1. Mgr. Lucia Beňová                            BIO, GEO     
 2. Mgr. Anna Fabuľová                         TSV   
 3. Mgr. Soňa Grestyová                         HUV       
 4. Ing. Mgr. Anna Hantáková               MAT
 5. Mgr. Zuzana Kmeciková                   OBN               tr. učiteľka 5. A
 6. Mgr. Jarmila Kočová                         VYV
 7. Mgr. Ľudmila Kónyová                     SJL         
 8. Ing. Juraj Luščák                               INF
 9. Mgr. Zuzana Martausová                   ANJ       
 10. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN      

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1. - 4. r.) v školskom roku 2014/2015 

Vychovávateľky ŠKD

 1. Mgr. Erika Haas
 2. Mgr. Anna Molitorisová
 3. Mgr. Jana Gregová
 4. Mgr. Slavka Kovaľová
 5. Mgr. Martina Martičeková
 6. Mgr. Zuzana Lukošíková

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy