Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2015 - 2016

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD. EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská     MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár              EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová          MAT, FYZ            tr. prof. v II. A
 6. Mgr. Lucia Beňová          BIO, GEO (do 31. 1. 2016), EVB (od 1. 2. 2016)    tr. prof. v IV. O do 31. 1. 2016
 7. Mgr. Iveta Birošová        NEJ        tr. prof. v III. O
 8. PaedDr. Katarína Brendzová      ANJ
 9. Mgr. Miroslav Čurlík       BIO, GEO            
 10. Mgr. Radoslava Čurlíková            BIO, GEO (od 1. 2. 2016)
 11. Mgr. Anna Demčáková                 BIO, CHE              tr. prof. v IV. A
 12. Mgr. Miroslava Dzubajová          SJL. DEJ tr. prof. v V. O
 13. Mgr Anna. Fabuľová      TSV       
 14. Anna Gajová, akademická maliarka        VYV, VUM
 15. Mgr. Soňa Grestyová    ANJ, HUV            tr. prof. v VI. O
 16. Mgr. Andrea Hanzová   SJL, NEJ                tr. prof. v II. O, výchovná poradkyňa
 17. Mgr. Martin Joščák         TSV, OBN
 18. Mgr. Alexandra Kamenická        ANJ
 19. PhDr. Zuzana Karabinošová        NEJ        tr. prof. v III. A
 20. Mgr. Zuzana Kmeciková               DEJ, OBN
 21. Mgr. Ľudmila Kónyová  SJL          tr. prof. v IV. O od 1. 2. 2016
 22. Cornelie Kutscher           lektorka  nemeckého jazyka
 23. Ing. Juraj Luščák              INF         tr. prof. v VIII. O
 24. PaedDr. Adriana Pancuráková   MAT     
 25. RNDr. Ján Plačko             FYZ, CHE              tr. prof. v I. A
 26. Mgr. Lucia Malčovská (rod. Tomková)            ANJ, BIO
 27. Mgr. Anna Bakalárová   školská psychologička

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy