Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Školský rok 2017 - 2018

Zoznam učiteľského zboru EKG v školskom roku 2017/2018

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD.                       EVN               duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská                           MAT               zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár                                  EVN               ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová                               MAT, FYZ     tr. prof. v IV. A
 6. Mgr. Lucia Beňová                              BIO
 7. Mgr. Iveta Birošová                             NEJ                 tr. prof. v V. O
 8. PaedDr. Katarína Brendzová               ANJ               tr. prof. v VII. O
 9. Mgr. Miroslav Čurlík                            BIO, GEO         
 10. Mgr. Radoslava Čurlíková                 BIO, GEO      tr. prof. v II. O, výchovná poradkyňa
 11. Mgr. Anna Demčáková                     BIO, CHE       tr. prof. v II. A
 12. Mgr. Anna Fabuľová                         TSV                 tr. prof. v III. A  
 13.  Mgr. Jana Gregová                            VYV
 14. Mgr. Soňa Grestyová                         ANJ, HUV      tr. prof. v VIII. O
 15. Mgr. Martin Joščák                           TSV, OBN
 16. Mgr. Alexandra Kamenická              ANJ
 17. Mgr. Zuzana Kmeciková                   DEJ, OBN
 18. Mgr. Jana Kožlejová                          NEJ                 tr. prof. v I. O
 19. PhDr. Ľudmila Kónyová                   SJL                 tr. prof. v VI. O
 20. Mgr. Gabriela Kundriková                SJL, NEJ
 21. Cornelie Kutscher                              lektorka  nemeckého jazyka
 22. Ing. Juraj Luščák                               INF                 tr. prof. v IV. O
 23. Mgr. Ľudmila Martičková                  SJL, ANJ
 24. Mgr. Lucia Malčovská                       ANJ
 25. RNDr. Ján Plačko                              FYZ, CHE
 26. Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art.    HUV
 27. RNDr. Veronika Timková, PhD.       MAT, FYZ
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy