Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Školský rok 2017 - 2018

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5.-8.) v školskom roku 2017/2018 

 1. Mgr. Lucia Beňová                            BIO, GEO, EVB       tr. učiteľka 5. B
 2. PaedDr. Katarína Brendzová            DEJ     
 3. Mgr. Mária Čurlíková                        SJL, DEJ                    tr. učiteľka 5. A
 4. Mgr. Radoslava Čurlíková                 BIO
 5. Mgr. Anna Demčáková                     CHE
 6. Mgr Anna. Fabuľová                         TSV    
 7. Mgr. Jana Gregová                             VYV, asistent učiteľa
 8. Mgr. Martin Joščák                           TSV, OBN
 9. Mgr. Alexandra Kamenická              ANJ                            tr. učiteľka 6. A
 10. Mgr. Zuzana Kmeciková                   DEJ                            tr. učiteľka 8. A
 11. Ing. Juraj Luščák                                INF, PSP        
 12. Mgr. Ľudmila Martičková                  ANJ
 13. Mgr. Lucia Malčovská                       ANJ
 14. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN      
 15. PaedDr. Adriana Pancuráková          MAT                           tr. učiteľka 7. A
 16. RNDr. Ján Plačko                              TCH
 17. Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art.    HUV
 18. RNDr. Veronika Timková, PhD.       FYZ, TCH, PSP

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia