Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

Školský rok 2018 - 2019

Zoznam učiteľského zboru EKG v školskom roku 2018/2019

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD.                       EVN               duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská                           MAT               zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár                                  EVN               ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová                               MAT, FYZ     tr. prof. vo VIII. O
 6. Mgr. Iveta Birošová                             NEJ                 tr. prof. v VI. Oa v II. A
 7. Mgr. Miroslav Čurlík                            BIO, GEO         
 8. Mgr. Radoslava Čurlíková                 BIO, GEO      tr. prof. v III. O, výchovná poradkyňa
 9. Mgr. Anna Demčáková                     BIO, CHE       tr. prof. v III. A
 10. Mgr. Anna Fabuľová                         TSV                 tr. prof. v IV. A  
 11. Kirsten Feldmann                            lektorka nemeckého jazyka
 12. Mgr. Ján Fiľakovský                         OBN, DEJ
 13. RNDr. Iveta Germanová                    MAT, INF
 14.  Mgr. Jana Gregová                            VYV
 15. Mgr. Soňa Grestyová                         ANJ, HUV      tr. prof. v I. A
 16. Mgr. Martin Joščák                           TSV, OBN
 17. Mgr. Alexandra Kamenická              ANJ
 18. RNDr. Mária Kancírová, PhD.            FYZ
 19. Mgr. Zuzana Kmeciková                   DEJ, OBN
 20. PhDr. Ľudmila Kónyová                   SJL                 tr. prof. v VII. O
 21. Mgr. Jana Krištanová                       NEJ                 tr. prof. v II. O
 22. Mgr. Gabriela Kundriková                SJL, NEJ
 23. Ing. Juraj Luščák                            INF                 tr. prof. v V. O
 24. Mgr. Ľudmila Martičková                  SJL, ANJ
 25. Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art.    HUV
 26. Mgr. Miriama Voľanská, PhD.           ANJ

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!