Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Súkromná školská jedáleň informuje

OZNAMY PRE STRAVNÍKOV

V piatok 21.12.2018 sa obedy rušia a stravníci sú automaticky odhlásení zo stravy.

Stravovacie služby pre žiakov gymnázia zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov
Telefón:  051/77 111 01

Úhradu stravného môžete realizovať:

a) v hotovosti v školskej jedálni (vo vopred určených dňoch je v jedálni prítomný zodpovedný pracovník SŠJ)
b) trvalým príkazom v banke na číslo účtu Súkromnej školskej jedálne: 4001386409/7500 (ČSOB)
c) jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking)

Ceny stravy pre žiakov, študentov a zamestnancov sa od 1. 9. 2018 nemenia a platia tak, ako sú uvedené v priloženom ozname. Pracovníčka SŠJ bude na škole v jedálni prítomná dňa 4. 9. 2018 v čase od 8.30 do 11.00. U nej sa noví záujemcovia môžu prihlásiť na stravu.

Po prihlásení sa na stravu dostanete svoje prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.infostrava.sk. Na výdaj stravy budete používať dochádzkový čip, ktorý dostanete od triedneho učiteľa. Vlastníci ISIC preukazu budú na stravu aj na dochádzku využívať ISIC preukaz.
Na uvedenej stránke bude zverejnený jedálny lístok vždy minimálne týždeň dopredu s možnosťou výberu z dvoch jedál.

Zmeniť jedlo alebo odhlásiť sa zo stravy môžete na internetovej stránke www.infostrava.sk najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. Zmeny si vykonáva každý stravník sám. Odhlásené obedy vám nebudú účtované. Pre zjednodušenie objednávania stravy si z Obchod Play môžete do mobilného telefónu stiahnuť aplikáciu Infostrava.

Prihlásený obed bude vydaný po priložení ID karty k čítaciemu zariadeniu, ktoré sa nachádza vo výdajni školskej jedálne pre gymnázium.

Prípadnú stratu ID karty je potrebné bezodkladne nahlásiť na čísle 051/77 111 01.

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 08/03/2019 - 15:43
Oznamy
Vážení rodičia.

Do 31.3.2019 máte možnosť podporiť našu prácu 2% dane. Bližšie informácie.


Zápis do 1. ročníka našej základnej školy sa uskutoční dňa 1.4.2019 v čase 14:30 - 18:00 a následne každý štvrtok v čase 15:00 - 17:00 v priestoroch školy.


Záujemcom o štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu dávame do pozornosti 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.