aktivity

Pisateľské brčko

V utorok 15.10.2019 prebehlo školské kolo literárnej súťaže Pisateľské BrČkO. Cieľom súťaže je objavovanie nových literárnych talentov. S tohtoročnou témou Keby som mal krídla... sa museli žiaci 2.-5.ročníka popasovať a mali skutočne neľahkú úlohu. Vytvárali básničky, príbehy, rozprávky, sci-fi .... vlastne všeličo. Najlepšie práce budú zaslané aj do literárnych súťaží pre mladých autorov na Slovensku. Najprv si však počkáme na vyhodnotenie školského kola.

(ľd

Organizačné zložky: 

Slávnostné služby Božie

Tak ako každý rok aj tento sme začasli spoločnými službami Božími. Témou tohtoročnej kázne bolo podobenstvo o dvoch staviteľoch. Mohli sme si spoločne pripomenúť, aké dôležité je, na čom staviame svoj dom, svoj domov, školu .... Či na Bohu, kotrý je skalou, alebo na svojich schopnostiach, ktoré sa môžu rozsypať ako piesok.  Veríme, že každý z nás si postaví svoj život na tom správnom základe.

Organizačné zložky: 

Stránky