EZŠ - 2. stupeň

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

Olympiáda z ANJ sa tradične konala aj na EZŠ, kde si v dvoch súťažných kategóriách zasúťažili šikovní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. V kategórii 1A si prvé a druhé miesto medzi sebou rozdelili siedmaci, Daniel Marcin a Samuel Klimko. V kategórii 1B získala víťazstvo Zuzka Hermanovská z 9.A, na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiačky 8.A, Karolína Spišáková a Ema Fiľakovská.

Organizačné zložky: 

Online prednáška pre deviatakov o duálnom vzdelávaní

Aj keď momentálne nechodíme do školy a sme doma, nezabúdame na to, čo je dôležité a myslíme na svoju budúcnosť. Aby sme nedopadli ako 56% absolventov stredných škôl v Prešovskom kraji, ktorí po skončení školy nepracujú v odbore, ktorý vyštudujú, venujeme rozhodovaniu o výbere strednej školy patričnú pozornosť. Práve preto sme sa v utorok, 3.11.2020 zúčastnili on-line prednášky o duálnom vzdelávaní, ktoré sa realizuje aj na niektorých SŠ v Prešove. Poznanie výhod a podmienok duálneho vzdelávania nám pomôže pri ďalšom rozhodovaní.

Organizačné zložky: 

Adaptácia piatakov na 2. stupeň ZŠ

Vážení rodičia a žiaci,
dňa 21.10.2020 sme našej škole v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzanou Martausovou uskutočnili prieskum adaptácie našich piatakov pri prechode na II. stupeň, a to formou skupinovej diskusie, aktivít a dotazníka.

Veľmi sa z našich piatakov tešíme a myslíme, že aktuálne sa na II. stupni cítia dobre. Napokon, nahliadnite sami (dokument v prílohe) :-)

 

Organizačné zložky: 

Stránky