EZŠ - 2. stupeň

Informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 15. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 5. ročníka (3 z 5.A a 9 z 5.B triedy) v kategórii BOBRÍK. V kategórii súťažilo 23 023 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%).

Organizačné zložky: 

Stránky