EZŠ - 2. stupeň

Informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 15. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 5. ročníka (3 z 5.A a 9 z 5.B triedy) v kategórii BOBRÍK. V kategórii súťažilo 23 023 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%).

Organizačné zložky: 

Účelové cvičenie OŽAZ 13.9.2019

Piatkový krásny slnečný 13. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Tento rok naše kroky smerovali na veľmi obľúbené turistické miesto - Šarišský hrad.

Organizačné zložky: 

2018 - 2019

Trieda: 9. A

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Kmeciková

 1. Červeň Michal
 2. Diro Ľuboslav
 3. Dobošová Karolína
 4. Gregová Emma
 5. Ivanová Viola
 6. Luščák Martin
 7. Macko Martin
 8. Olejár Pavol
 9. Olejník Dávid
 10. Poloha Damián
 11. Randel Tristan Thimothei
 12. Rochlitz Jakub
 13. Straka Dávid
 14. Sučková Veronika
 15. Vargová Tereza
Organizačné zložky: 

Stránky