EZŠ - 2. stupeň

Účelové cvičenie OŽAZ 13.9.2019

Piatkový krásny slnečný 13. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Tento rok naše kroky smerovali na veľmi obľúbené turistické miesto - Šarišský hrad.

Organizačné zložky: 

2018 - 2019

Trieda: 9. A

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Kmeciková

 1. Červeň Michal
 2. Diro Ľuboslav
 3. Dobošová Karolína
 4. Gregová Emma
 5. Ivanová Viola
 6. Luščák Martin
 7. Macko Martin
 8. Olejár Pavol
 9. Olejník Dávid
 10. Poloha Damián
 11. Randel Tristan Thimothei
 12. Rochlitz Jakub
 13. Straka Dávid
 14. Sučková Veronika
 15. Vargová Tereza
Organizačné zložky: 

Informácie pre rodičov

Informačný list pre rodičov Evanjelickej základnej školy v Prešove v školskom roku 2019/2020

 

Vážení rodičia,

v snahe o zlepšovanie kvality vzdelávania, ale aj o zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky Evanjelickej základnej školy v Prešove, si Vás dovoľujeme informovať o niektorých zmenách v prevádzke a ponuke našej školy od nového školského roku 2019/2020. Verím, že ich dodržiavaním spoločne prispejeme k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Organizačné zložky: 

Stránky