EZŠ - 2. stupeň

Enviroaktivity – Človeče, zamysli sa (31.5.2018)

Dňa 31.5.2018 navštívila triedy 2. stupňa EZŠ Mgr. Laura Martinková, lektorka vzdelávacej organizácie Eviana, n.o., ktorá v spolupráci s organizáciou Natur-Pack realizuje vzdelávacie programy s environmentálnou tematikou na prešovských základných školách. Jednotlivé triedy si mohli postupne hravou formou overiť a zlepšiť svoje vedomosti o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia.

Organizačné zložky: 

Výskumníci v teréne a OŽAZ 5.A.,B - 22.5.2018

Žiaci triedy 5.A sa dňa 22.5.2017 vybrali pod vedením triednych uč. L. Beňovej a M. Čurlíkovej do lokality Borkút v Haniske pri Prešove, aby sa tam svojím vlastným pozorovaním a bádaním dozvedeli viac o tom, ako nám môžu rôzne vodné bezstavovce povedať viac o kvalite vody, v ktorej žijú. Žiakov čakala náročná, ale tiež zaujímavá a zábavná tímová práca, počas ktorej skúmali rôzne vlastnosti vody v potoku, hľadali vodné bezstavovce, ktoré sa potom snažili správne určiť a pomenovať a na základe toho určiť kvalitu danej vody.

Organizačné zložky: 

Noc s Andersenom - 22.4.2018

Aj v tomto roku sme mali možnosť prežiť a zažiť Noc s Andersenom v triedach a chodbách našej školy.  Noc má svoje čaro, aj v škole. Pre všetkých žiakov, ktorí nechceli odísť zo školy a milujú školu tak, že v nej chceli prenocovať,  bol pripravený zaujímavý program. Pripravili ho triedne učiteľky  - Mária Čurlíková, Lucia Beňová, Adriana Pancuráková, Zuzana Kmeciková a Jana Gregová s Miluškou Martičkovou.

Organizačné zložky: 

Biblická olympiáda - školské kolo

V piatok 20.apríla 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Spolu s našimi žiakmi, ktorí súťažia v skupine cirkevných škôl, riešili úlohy v štyroch kategóriách aj žiaci zo škôl/cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v seniorálnom kole. V2. kategóriisa na 1. mieste umiestnila Hanah Činčuráková (5.B). V 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Daniel Verčimák (7.A) a 2. miesto získala Štefánia Hadbavná (7.A). Gratulujeme!!!

 

Organizačné zložky: 

Stránky