EZŠ - 2. stupeň

Víkendovka 5.A a 5.B vo Veľkom Slavkove /9.-11.2.2018/

Druhý februárový víkend strávilo 29 žiakov 5. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami - M. Čurlíkovou a L. Beňovou, duchovným správcom školy a dvoma žiakmi EKG na víkendovke v zariadení Ichthys pod Tatrami vo Veľkom Slavkove. Program celej víkendovky bol zameraný na rozvíjanie vzťahov v triede, spoznávanie sa, budovanie vzťahov medzi sebou navzájom i s Pán Bohom.

Organizačné zložky: 

Sociálna tombola 2017

Aj v tomto školskom roku prebiehal na našej škole v adventnom čase sociálny projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme pomôcť niekomu, ktor to potrebuje. Od 4. decembra bolo možné zakúpiť si v škole u  Mgr. Zuzany Kmecikovej tombolové lístky na Sociálnu tombolu, ktorej žrebovanie sa uskutočnilo 22. 12. 2017 o 11. 00 hod. počas predvianočných služieb Božích. Každý žiak si mohol zakúpiť max. 10 lístkov, cena jedného bola 0, 50 €. Okrem zakúpenia lístkov mohli záujemcovia prispieť aj dobrovoľnou sumou.

Organizačné zložky: 

Sociálna tombola 2017

Milí rodičia a priatelia školy, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do sociálnej tomboly ESŠ. Vďaka vám predstavuje celková vyzbieraná suma pre Samka a Lukáša Mariňákových 1356,12 eur. Finančné prostriedky boli zaslané na účet adresáta p.

Organizačné zložky: 

Predvianočný hokejový zápas žiakov a rodičov ESŠ

Dňa 20.12.2017 sa v PSK Aréne v Prešove odohral vianočný hokejový zápas žiakov, rodičov a priateľov našej školy. Zápasu sa zúčastnilo 18 nadšených športovcov.. z radov žiakov bol najmladším hráčom Dávid Bačo z 5.A a hojné zastúpenie mali študenti III.A nášho gymnázia.

Organizačné zložky: 

Stránky