EZŠ - 2. stupeň

Vianočná akadémia EZŠ 5.- 9.

Dňa 14.12. sa žiaci 2. stupňa EZŠ predstavili s vianočným (dramaticko-hudobným) vystúpením v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV. V príbehu s názvom TRMA-VRMA v Betleheme...i v Prešove... sa predstavili žiaci celej základnej školy v úlohách ovečiek, pastierov, Márie i Jozefa, pútnikov či obyvateľov Betlehema. Príbeh rozpráva o pastierovi a jeho sto ovečkách, každá z ovečiek je iná, originálna, výnimočná. Hlavnou postavou je Branko Baranko, ktorého zase nezaujíma nič a má pocit, že nie je výnimočný v ničom.

Organizačné zložky: 

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 5.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov EZŠ 2. st., ktorí absolvovali riešenie teoretického testu ako aj praktických úloh zameraných na prácu s atlasom.
Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6.2.2018 na ZŠ Kúpeľná v Prešove.
 

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

Organizačné zložky: 

Okresné kolo v bedmintone ZŠ

Dňa 23.11.2017 sa v telocvični ZŠ Májové námestie uskutočnilo okresné kolo v bedmintone dvojčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ, na ktorom našu školu EZŠ úspešne reprezentovali bratia Dirovci - Ľuboslav z 8.A a Tadeáš zo 4.A. Bez zaváhania vyhrali všetky zápasy a postúpili na krajské majstrovstvá.

Tešíme sa a gratulujeme!

Organizačné zložky: 

Deň Evanjelickej diakonie na 2. stupni EZŠ

Našu školu navštívila dňa 6.11. pracovníčka Evanjelickej diakonie Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., ktorá žiakom priblížila poslanie a význam tejto organizácie. Piataci sa bližšie zoznámili s pojmom "diakonia", jej znakom a jeho symbolikou. Dozvedeli sa tiež zaujímavosti z histórie diakonie vo svete i na Slovensku a tiež praktické informácie o tom, ako funguje dnes a akým činnostiam sa venuje.

Organizačné zložky: 

Stránky