EKG 4-ročné

EKG 4-ročné - aktuality

Hodnotenie žiakov

V súlade s Usmernením ministra školstva zo 6. apríla 2020 riaditeľ školy informuje zákonných zástupcov a žiakov o spôsobe hodnotenia a klasifikácie vyučovacieho procesu v čase prerušeného klasického vyučovania.

Organizačné zložky: 

Rozlúčka s maturantmi

V stredu 27. mája 2020 sa v Chráme Svätej Trojice v Prešove od 11. 00 hod. konali slávnostné služby Božie pri príležitosti ukončenia štúdia študentov oktávy a IV. A triedy.

Výsledky prijímacieho konania EKG4

Výsledky prijímacieho konanie v 1. kole - každý zákonný zástupca dostal oznámenie o pridelenom kóde, pod ktorým je uvedený uchádzač o štúdium. Rodičia, ktorým kód žiaka nebol z rôznych dôvodov doručený, sa môžu informovať u pani zástupkyne emailom: benova@esspo.sk alebo telefonicky:  0915 651 991.
 
 
Organizačné zložky: 

Stránky