EKG 4-ročné

Praktické ukážky prvej pomoci

Dňa 18. novembra 2019 žiaci  III.A a VII.O mali možnosť namiesto tradičnej hodiny biológie zopakovať si základy prvej pomoci trochu netradične. Za tento čas ďakujeme žiačkam 4.ročníka Strednej zdravotnej školy v Prešove pod vedením PhDr. Moniky Goreckej.

Stránky