EKG 4-ročné

Záložka do knihy spája slovenské školy (8. ročník)

Tohtoročná téma tohto obľúbeného projektu - Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu -  oslovila našich starších študentov gymnázia, ktorí vyrábali záložky už aj počas projektového týždňa zameraného na predmet: Umenie a kultúra a na obdobie novembra 1989, ale i na hodinách SJL. Zvolili si rôzne techniky práce, vyhľadávali citáty, vyberali si osobnosti nielen zo Slovenska, ale z celého sveta a z rôznych časových období.

Stránky